Minőségi tankönyvekkel
a magyar oktatásért!

Elismeréseink

Kerettantervi ajánlások

Az Apáczai Kiadó kerettantervi ajánlásai az iskolák helyi tantervének készítéséhez.
Részletek

Fülöp Mária: A gondolkodási módok fejlesztése

2013.01.23., Fülöp Mária a gondolkodási módok fejlesztéséhez mutat be különböző típusú feladatokat.

Fülöp Mária a Tanítás-Tanulás folyóiratban havonta megjelenő írásaiban mindig bőséges ötlettárral, módszertani javaslattal segíti a kollégák munkáját. Ezúttal a gondolkodási módok fejlesztéséhez mutat be különböző típusú feladatokat az újság hasábjain.

Cikkében kifejti, hogy az a helyes, ha már kisiskolás korban az oktatás egészét áthatja a gondolkoztatásra való nevelés, mivel a kreativitást elsősorban a gondolkodás különböző módjainak a fejlesztésével érhetjük el. A tanítási-tanulási folyamatban egyaránt fontos a konvergens és a divergens gondolkodási mód fejlesztése. Azonban a logikus gondolkodás és a kreativitás igen gyakran összefonódik, mivel ugyanazon folyamatnak, a problémamegoldásnak a részei. 
„Tanulni és nem gondolkodni hiábavaló fáradság, gondolkodni és nem tanulni pedig veszedelmes.”(Konfuciusz)

Egy példa az analógiás, induktív gondolkodás fejlesztésére:
Az analógiás gondolkodás során a diákoknak bizonyos információkból következtetéseket kell levonniuk.

 

Melyik szó kerül a kérdőjel helyére?
Azt kell eldönteni, hogy a megadott négy szó közül melyik szó illik legjobban a kérdőjel helyére. A választ természetesen indokolni kell.

a)

Pécs

Duna

?

Sopron

Vuk

Tisza

Kele

Maros

Vác

Tás, Bogáncs, Rába, Győr

b)
sovány – vézna
idős – agg
rút – csúnya
furfangos – ?

rakoncátlan, rátarti, rendellenes, rafinált

c)
hangszer – hajít
lángol – mennybolt
retteg – egyketted
izzó – ?

mackó, vackor, bucka, kuckó

A teljes cikk – további feladatokkal – a Tanítás-Tanulás 2012. decemberi számában olvasható.