Minőségi tankönyvekkel
a magyar oktatásért!

Képzések

Felzárkóztatás a nyelvi készség, szerialitás és mozgáskoordináció területén

Alapítási engedélyszám: OK-410/129/2010

Nyílvántartási szám: 18-0025-04

Akkreditációs szám: AL-2759

Képzés hossza: 30 óra

A program tartalmának ismertetése

Gyakori problémaként jelentkezik a pedagógiai folyamatban az egyes gyerekek tanulási kudarca, lemaradása, folyamatos gyengén teljesítése. Hajlamosak vagyunk a problémák felszíni kezelésére, és csak az esetek töredékében történik meg a probléma igazi okának felderítése.

Jelen továbbképzés is elsősorban figyelemfelhívás mégpedig abban, hogy sok esetben a tanulási problémák hátterében készségek, képességek kialakulatlansága vagy fejletlensége, illetve alapvető mozgáskoordinációs hiányosságok húzódnak meg. Ebből kiindulva igyekszik bemutatni a nyelvi készség, szerialitás és mozgáskoordináció hiányosságaiból adódó tanulási nehézségek megnyilvánulásait, illetve azok fejlesztésének pozitív hatását.

Gyakorlati foglalkozások keretében lehetőséget teremt a résztvevők számára a tanulási problémák „felületi kezelése” helyett, a tényleges problémamegoldás megtapasztalására, az ezt szolgáló gyakorlatok kipróbálására és begyakorlására (beszédészlelés, beszédmegértés, mozgásos és vizuális szerialitás, egyensúlyérzék, testorientáció és finommotorika fejlesztése).

A nagyrészt gyakorlati foglalkozásokból és gyakorlatokból (20,5 óra) építkező továbbképzés fő témái:

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

Értékelés szempontjai: a tanulási probléma részletes bemutatása, elemzése, a valószínűsíthető okok megfogalmazása, adekvát feladat- és gyakorlatválasztás, gyakorlatban is kivitelezhető gyakorlatsor. Leadási határideje a tanfolyamot követő 3. hét.

Jelentkezési lap: Letöltés

Képzési szerződés: Letöltés